คำศัพท์ : ell

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ell (เอ็ล)

ศอก