คำศัพท์ : elk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elk (เอ็ลค)

กวางเอ็ลค