คำศัพท์ : elan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 289 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elan (เอลาง-)

ความเร่าร้อน