คำศัพท์ : eke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eke (อีค)

ยัง (ชีพ)