คำศัพท์ : eject

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eject (อีเจคท-)

พ่น