คำศัพท์ : ego

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ego (อี-โก)

อัตตะ