คำศัพท์ : egg

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
egg (เอ็ก)

คนไม่ดี ไข่

กระตุ้น