คำศัพท์ : edit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
edit (เอด-อิท)

ตัดภาพยนตร์ประกอบเข้าเป็นเรื่อง รวบรวมสำหรับพิมพ์โฆษณา