คำศัพท์ : edgy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
edgy (เอจ-อิ)

หงุดหงิด