edge หมายถึง กระตุ้น ขอบ สัน เขยิบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ edge แปลว่า กระตุ้น ขอบ สัน เขยิบ หมายถึง กระตุ้น ขอบ สัน เขยิบ edge อ่านว่า (เอ็จ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
edge (เอ็จ)

กระตุ้น ขอบ

สัน

เขยิบ