คำศัพท์ : edge

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
edge (เอ็จ)

กระตุ้น ขอบ

สัน

เขยิบ