คำศัพท์ : eddy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eddy (เอด-ดิ)

น้ำวน