คำศัพท์ : echo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
echo (เอค-โอ)

กึกก้อง อุโฆษ ส่อ

กล่าวซ้ำ