คำศัพท์ : eau

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eau (โอ)

น้ำ