คำศัพท์ : easy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
easy (อีส-อิ)

(แต้ม) เท่ากัน สะดวก