คำศัพท์ : east

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
East (อีซท)

ซีกตะวันออกของโลก ซีกตะวันออกของโลก