คำศัพท์ : earth

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
earth (เอิธ)

ต่อกับดิน ปถพี