คำศัพท์ : ear

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ear (เอีย)

รวงข้าว ความสามารถรู้จักฟัง (ดนตรี)