คำศัพท์ : dye

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dye (ได)

สีสำหรับย้อม