คำศัพท์ : duty

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
duty (ดยู-ทิ)

หน้าที่ ภาษี

ความเคารพ