คำศัพท์ : dun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dun (ดัน)

สีเหลืองขี้ม้า