คำศัพท์ : dug

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dug (ดัก)

ค้นพบ ขูด

ขุด