คำศัพท์ : dud

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dud (ดัด)

กระสุนที่ด้าน อุบายที่ไม่เกิดผล

คนโง่