คำศัพท์ : dub

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dub (ดับ)

อัด(เสียง) เพิ่มเติมลงในภาพยนตร์ ตั้งชื่อ

ขัด