คำศัพท์ : dry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dry (ดไร)

แห้ง ผึ่ง

ไม่น่าทึ่ง

(การตลก) อย่างหน้าเฉยตาเฉย

ปราศจากน้ำ