drop หมายถึง ถอน(หายใจ) เบาลงน้อยลงแวะเลื่อน ล้ม ค่อย ๆห่างเข้าทุกที

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ drop แปลว่า ถอน(หายใจ) เบาลงน้อยลงแวะเลื่อน ล้ม ค่อย ๆห่างเข้าทุกที หมายถึง ถอน(หายใจ) เบาลงน้อยลงแวะเลื่อน ล้ม ค่อย ๆห่างเข้าทุกที drop อ่านว่า (ดร็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
drop (ดร็อพ)

ถอน(หายใจ) เบาลง

น้อยลง

แวะ

เลื่อน

ล้ม

ค่อย ๆห่างเข้าทุกที