คำศัพท์ : drop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
drop (ดร็อพ)

ถอน(หายใจ) เบาลง

น้อยลง

แวะ

เลื่อน

ล้ม

ค่อย ๆห่างเข้าทุกที