คำศัพท์ : drat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
drat (ดแร็ท)

ทำให้ฉิบหาย