คำศัพท์ : doze

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
doze (โดส)

ม่อยหลับ เกลี่ย (ดิน)