คำศัพท์ : dot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dot (ด็อท)

จุด เรียงราย

สิ่งใดที่เล็กๆ

จด (คำพูด)

สินเดิม