คำศัพท์ : dost

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dost (ดัซท)

ตระหง่าน