คำศัพท์ : doom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
doom (ดูม)

กำหนดวาระ