คำศัพท์ : dolt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dolt (โดลท)

คนโง่