คำศัพท์ : dog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dog (ด็อก)

แน่วแน่ ดาวสุนัข

สุนัข

เครื่องสำหรับจับ

ตัวผู้

คน