คำศัพท์ : do

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
do

ทำเวลา(โดยการขับรถเดิน

วิ่ง)

เกี่ยวพัน

ใช้ได้

ปฏิบัติ

มีอาการ