คำศัพท์ : disc

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
disc (ดิซค)

จาน