คำศัพท์ : dirk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dirk (เดิค)

กริช