คำศัพท์ : dip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dip (ดิพ)

จ่อม ดำน้ำ

สาวความ

เท

ศึกษา (วิชา) อย่างคร่าว ๆ