din หมายถึง เสียงดังติด ๆกัน กรอก (เข้าไปในหู) โดยไม่รู้จักหยุด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ din แปลว่า เสียงดังติด ๆกัน กรอก (เข้าไปในหู) โดยไม่รู้จักหยุด หมายถึง เสียงดังติด ๆกัน กรอก (เข้าไปในหู) โดยไม่รู้จักหยุด din อ่านว่า (ดิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
din (ดิน)

เสียงดังติด ๆกัน กรอก (เข้าไปในหู) โดยไม่รู้จักหยุด