คำศัพท์ : din

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
din (ดิน)

เสียงดังติด ๆกัน กรอก (เข้าไปในหู) โดยไม่รู้จักหยุด