dim หมายถึง หรี่ (ไฟ) พร่า ทึบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ dim แปลว่า หรี่ (ไฟ) พร่า ทึบ หมายถึง หรี่ (ไฟ) พร่า ทึบ dim อ่านว่า (ดิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dim (ดิม)

หรี่ (ไฟ) พร่า

ทึบ