คำศัพท์ : dim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dim (ดิม)

หรี่ (ไฟ) พร่า

ทึบ