คำศัพท์ : dig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dig (ดิก)

ค้นพบ ขูด

ขุด