คำศัพท์ : diem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
diem (ได-เอ็ม)

(ต่อ) วัน