คำศัพท์ : did

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
did (ดิด)

ทำ เกี่ยวพัน

ต้ม

ใช้ได้

เลี้ยงดู

ปฏิบัติ

เล่นเป็นตัว