คำศัพท์ : dewy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dewy (ดยู-อิ)

ชุ่มไปด้วยน้ำค้าง