คำศัพท์ : desk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1163 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
desk (เด็ซค)

โต๊ะเขียนหนังสือ

MThai English