คำศัพท์ : des

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
des (เดะ)

ณ ณ