คำศัพท์ : demy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
demy (ดิไม-)

ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีด