คำศัพท์ : deft

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deft (เด็ฟท)

คล่องแคล่ว