คำศัพท์ : deer

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deer (เดีย)

เนื้อ