คำศัพท์ : deem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deem (ดีม)

ถือว่า