คำศัพท์ : deed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deed (ดีด)

การกระทำ สารตรา

โฉนด