คำศัพท์ : deck

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deck (เด็ค)

แต่งตัว ดาดฟ้าเรือ

ปึกไพ่

ชั้น